Disclaimer

Gidsenkring Oostende vzw, 'Lange Nelle', besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Gidsenkring Oostende vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Gidsenkring Oostende vzw. garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

De inhoud van de website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt en beheerd. Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, laat het weten aan de webredactie.